• Zen Diving Tulum

  Avtal och villkor

  Slide background

  Avtal och villkor

  FÖRSÄKRING

  Personlig dykförsäkring inkluderas inte i våra kurser eller dykturer. Försäkra dig om att du är rätt försäkrad för din dykcertifikatsnivå eller för nivå på aktuell kurs, samt reseavbokningsskydd och allmän reseförsäkring. Vid osäkerhet kring vilken försäkring som krävs, var god kontakta oss innan bokning eller påbörjad utbildning. Både Zen Diving och anställd personal har professionell försäkring men detta innebär ej fullgott skydd för dig som privatperson.

  CERTIFIERING

  Vi ber dig att presentera ditt senaste dykcertificat och dykloggbok för personal vid bokning på plats, för instruktör vid start av eventuell kurs och för guide vid alla dykturer. Kan du ej styrka din dykcertifiering finns en risk att du blir nekad att genomföra dyk och/eller bokad kurs. Om du tar en dykkurs med Zen Diving och är oförmögen att nå föreliggande krav inom angiven tid kan ytterligare kostnader för utbildningsdagar tillkomma.

  ANSVARSFRIHET

  Korrekt ifyllande av medicinskt formulär är ett krav för deltagande i kurs eller utflykt. Vid ankomst, var vänlig meddela din instruktör om eventuella medicinska åkommor och i de fall där sjukdom föreligger som i annat fall kan förhindra dykning, uppvisa ett läkarutlåtande där du godkänns för dykning. Det kan i vissa fall krävas att du skaffar ett läkarutlåtande innan du kan dyka. Eventuella förseningar i samband med medicinska frågor ansvaras ej för av Zen Diving eller anställd personal och ingen återbetalning eller ekonomisk ersättning kan i dessa fall ges. För deltagande i någon av våra aktiviteter krävs också att du signerar dokument som ett bevis på att du är medveten om reglerna för säker dykning eller regler för hyra av dykutrustning.

  BETALNINGSKRAV

  • 50% förskottsbetalning krävs vid bokning för alla kurser eller aktiviteter.
  • Återstående betalning erläggs vid ankomst innan påbörjande av kurs eller aktivitet.
  • Eventuella ytterligare avgifter specificeras i din bokningsbekräftelse.
  • Genomförd förskottsbetalning är ej återbetalningsbar.
  • Betalning accepteras via kontanter, PayPal eller direkt banköverföring.
  • Vid PayPalbetalning tillkommer en avgift på 4%.
  • Eventuella förluster som medförs av valutaväxling vid överföringar behandlas i den slutgiltiga fakturan.
  • Ingen återbetalning eller ersättning kan krävas av Zen Diving för eventuell outnyttjad utbildning, utrustning eller aktivitet. För kund som ej slutför utbildning inom utsatt tidsram tillkommer ytterligare dagliga avgifter för att kunna möta dykorganisationens krav och dessa betalas av kund. Kostnaden för sådana avgifter anges i Zen Divings Prislista.
  • Ej slutförd utbildning eller aktivitet återbetalas under inga omständigheter delvis- eller helt till kund.

  ÄNDRINGAR

  www.zen-diving.com, dess partners och verksamhetsutövare förbehåller sig rätten att utan vidare ändra ordningen på planerade aktiviteter, att avboka eller byta ut särskilda element i planeringen i de fall då lokala förhållanden kräver sådana förändringar.

  www.zen-diving.com, dess partners och verksamhetsutövare, i det följande “ZD”, agerar endast ombud för privatperson eller företag som tillhandahåller boende, transport, dagsutflykter eller liknande, i det följande “Tjänsteleverantör”, och ZD utfärdar alla bokningshandlingar för Tjänsteleverantörens avtal och villkor.

  Kund accepterar att varken ZD, dess partners, personal eller ombud skall hållas ansvariga eller skyldiga för skada, förlust eller försening på varken person eller egendom, tillkommande avgift eller olägenhet orsakad direkt eller indirekt av av någon Tjänsteleverantör eller av “force majeure” eller andra event utom ZD’s kontroll, inkluderande, men inte begränsat till, krig, samhällsstörningar, stöld, förseningar, extremväder, regeringshandlingar, olyckor eller problem hos maskiner, utrustning och fordon.

  ZD skall ej hållas ansvarig för, eller skyldig till, någon kund vid eventuellt missnöje baserat på personliga åsikter om standarden på given service eller boende tillhandahållen av någon Tjänsteleverantör och inte heller hållas ansvarig för besvikelse, smärta och lidande, brist på uppskattning som härleder från någon handling eller underlåtelse överhuvudtaget. ZD accepterar bara ansvar vid bevisat berättigade klagomål som relaterar till specifika, konkreta brister hos tillhandahållen anläggning, boende eller tjänst. I händelse av ett sådant klagomål krävs att kunden omedelbart kontaktar ZD eller Tjästeleverantör, hotell etc., så att denne kan vidta åtgärder för att lösa förekommande problem eller oegentlighet. Endast om ett sådant klagomål har framförts beaktar ZD att utreda och agera på en reklamation. ZD hålls ansvarig endast under gällande lag i Mexiko. Ansvar för ombesörjning av avtalsenliga lagar från länder andra än Mexiko ligger hos ombudet eller kunden.

  HEMSIDANS INNEHÅLL

  Hemsidans innehåll kan förändras utan vidare innan kurs eller aktivitet. ZD strävar efter att försäkra sig om att all information på hemsidan är korrekt, men tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Illustrationer avser att skapa en stämning för resmålet och kan inte anses representera exakta bilder av det som upplevs i verkligheten. Alla priser som anges på www.zen-diving.com är riktiga vid publicerande. Sådana priser, avgifter och valutakurser kan förändras, vilket i sin tur kan påverka priset för kurser och aktiviteter. Oavsett om förskotts- eller full betalning har gjorts, måste en sådan prisökning också betalas av kund. Om en sådan prisökning är oacceptabel, har kund rätt att avboka. Emellertid påtalas att vissa avbokningsavgifter kan åläggas kund för att täcka ZD’s kostnad för avbokning.

  UTRUSTNING

  Skada på utrustning som används av kund under kurs eller andra aktiviteter vid uthyrning, under övervakning av instruktör eller annan ansvarig, resulterar i krav att betala ersättning i proportion till skadan alternativt full ersättning beroende på skadans omfattning. Vid bokning med Zen Diving accepterar du dessa villkor.

  En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

  Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

  Fermer